Større viden om psykisk syge mindsker stigmatisering

Frygten for at blive tillagt negative værdier ved psykisk sygdom, afholder de fleste fra at tale åbent om lidelsen med kolleger, familie og venner. Og det er ærgerligt, da åbenhed skaber dialog og dermed kan medvirke til at afmystificere nogle store tabuer. Frygten for hvad andre tænker om dig, er noget, vi alle kender til Læs mere »