Angst er en følelse

”Modelfoto”

Mange mennesker lider af angst. Faktisk så mange, at hver femte person på et tidspunkt i deres liv vil føle angst i en sådan grad, at der er tale om en sygdom.

Alligevel er det ofte svært at fortælle åbent om ens lidelse. Angst er knyttet til en masse fordomme, som man frygter at blive tillagt. Eksempelvis at man er svagelig, psykisk ustabil, asocial og ikke evner at fungere i normale sammenhænge. Især – frygten for hvad andre tænker om dig – kan være altoverskyggende for den angstramte.

 

Angst er en følelse – ligesom glæde, sorg og vrede – er det. Men føler vi angst i sammenhænge, hvor det ikke er begrundet eller nødvendigt, taler vi om sygelige tilstande, som i værste fald kan hæmme vores liv. Nogle gange har folk lidt af angst siden barndommen, og måske har de aldrig fået den nødvendige hjælp.

Denne gruppe, kan være noget sværere at behandle, end dem der får angst i voksenlivet, som følge af en stresstilstand eller en depression, og i bedste fald modtager hjælp med det samme.

 

Med psykoterapi eller kognitiv terapi er angst ofte afhjulpet, eller i bedste fald mindsket betydeligt. Angst er nemlig styret af negative tankemønstre, som vi alle kan lære at omprogrammere. Det vil sige, at har du en gang oplevet et angstanfald i en given situation, vil du fremover reelt kunne udvikle angst, inden den samme situation gentager sig. Typisk vil du ubevidst tænke: ”Åh nej, bare jeg nu ikke får angst”.

 

Denne tanke er medvirkende til at aktivere øget sympaticusaktivitet i dit autonome nervesystem. Pulsen stiger, dit hjerte begynder at banke hurtigere, du kan begynde at svede, få uvirkelighedsfølelse, svimmelhed osv. Lærer du at styre tanken, kan du undgå angstanfald. Man kan i stedet tænke: ” Jeg kan godt klare at gå i supermarked, jeg har de fornødne ressourcer”.

 

Der findes mange gode bøger på markedet om selvhjælp til angstramte, og mange psykologer og terapeuter tilbyder specielle kurser målrettet diverse angstproblematikker. De fleste angstramte har brug for hjælp af en kyndig person, for at lære tankemønstrene ordentligt at kende. Det er ikke lært på et weekendkursus, men kræver noget tid, tålmodighed og dagligt arbejde. At ændre ens tankemønstre og skabe nye veje i hjernen – er muligt – men langsommeligt.

 

 

Sygeplejejournalisten anbefaler hjemmesiden af Lise Kryger, www.Slipangsten.dk

Lise har selv angsten inde på livet, og hun har skabt denne imponerende hjemmeside, hvor hun behandler emnet på en meget saglig og konstruktiv måde. Hun tilbyder også online kurser til angstramte, og har skrevet flere selvhjælps bøger om emnet.

 

Bogen ”Angstfri” af Mogens Mikkelsen.

www.Angstforeningen.dk kan du også finde meget viden, undervisning og hjælp.

Sundhedsfagligblog.dk, Artikler, Patienthistorier, Sundhedsfaglige temaer & Boganmeldelser, til dig med sundhedsfaglig interesse. God læselyst... Frontier Theme